תמ"א 38

חוברת מידע למשקיעים פוטנציאליים בפרויקטים של תמ"א 38,
ע"י חברת רמתיים נדל''ן.

הודפס בפורמט דיגיטלי מהודר.
Shopping Basket