עימוד 'ספר הקידושים'

עימוד בהיר לספר הקידושים הכולל את סדר הקידוש לשבתות ומועדי ישראל.

תהליך העבודה:
עיצוב גריד ושערים // עימוד // עיצוב כריכת גלופות
Shopping Basket