פרסום לעצרת התעוררות מוזיקלית

פרסום לעצרת התעוררות ואמירת סליחות בסגנון עיצוב מזרחי עדין
העבודה כללה עיצוב מודעה ועיצוב כרטיסי כניסה
Shopping Basket