עיצוב ניוזלטר – מלוכדים ניוז

עיצוב ניוזלטר חודשי למלוכדים ניוז - עיתון הנשלח בתפוצה רחבה לחברי הליכוד
בפרויקט זה עיצבנו את הגריד הכולל, עיצוב מדורים קבועים, עיצוב פרסומים ועימוד שוטף של הכתבות.
Shopping Basket