עיצוב אפליקציה לבית כנסת

אפיון ועיצוב אפליקציה האפליקציה מאפשרת לגבאי בתי הכנסת לנהל את מקומות הישיבה באופן מתקדם, באמצעות שיתוף המתפללים הקבועים ומתן אפשרות להזמנת מקומות מראש לאורחים, להודיע על פינוי מקום בעת היעדרות. היקף העבודה: אפיון // עיצוב // חיתוכים לפיתוח
Shopping Basket