סיכום פעילות

חוברת סיכום שנת פעילות שע"י המשרד לשירותי דת
הנתונים בחוברת שולבו באינפוגרפיקה מרהיבה ליצירת ענין בתוכן.
Shopping Basket