מיתוג ליין מוצרי קוסמטיקה

פרויקט מיתוג ליין מוצרי קוסמטיקה
הלוגו יופיע בהטבעה על גבי מוצרי קוסמטיקה שונים, לוגו במראה מינימליסטי, נקי ועכשווי
Shopping Basket