מה שצריך לד(ע)ת

עיצוב גריד קבוע לסדרת עלוני מידע עבור המשרד לשירותי דת
בנושאים הבאים: שמיטה, מקוואות, קבורה, גיור,
וב-3 שפות שונות: עברית, אנגלית ורוסית
הגריד חדשני, לכל תחום פעילות נבחר סט צבעים ייחודי.
Shopping Basket