כריכה ושערים לספר תורני

כריכת גלופות יחודית וחדשנית לספר חידושים תורני הכוללת 3 גלופות.
עיצוב פורזץ, שערים פנימיים, הסכמות והנצחות.
Shopping Basket