השבת של כולנו עם עידו ונועה

עימוד ועיצוב ספר לילדים - השבת של כולנו
את הספר מלוות דמויות חביבות שמסבירות על מעלתה של השבת

היקף הפרויקט: עיצוב ועימוד גריד ושערים // עימוד תוכן // גיור דמויות
Shopping Basket