אתר תדמית

עיצוב דף הבית + דפים פנימיים לארגון משאבים
המסייע לעמותות לקבל תמיכה כלכלית ממשרדי ממשלה וקרנות פילנתרופיות
ללא התחייבות כספית!
Shopping Basket