אך טוב וחסד

מיתוג לעמותה המשלבת פעילות גמילות חסדים לתמיכה בלומדי תורה
הלוגו מורכב מספר פתוח שמסמל את הלימוד וידיים מחזיקות כדור הארץ שמסמלות חסד
סגנון תורני מכובד
Shopping Basket